Browse: ivegas
Công nghệ thông tin

cuộc biểu tình mới tại diễn Trump iVegas

iVegas Mỹ cử sơ bộcuộc biểu tình mới tại diễn Trump Ngày: 2016/03/13 03:17 Và một lần nữa Wahkampfauftritte của iVegas Donald Trump đã bị xáo trộn. Trong Dayton người đàn ông đã cố gắng để nhảy lên sân khấu. Một chút sau đó bị gián đoạn hàng chục người biểu tình phát biểu Trumps…

Continue Reading